Tổ Xây dựng Trung tâm THTN hiện nay có 7 PTN chuyên ngành bao gồm: Phòng Thí nghiệm công trình; Phòng thí nghiệm Vật liệu xây dựng; Phòng thí nghiệm Địa kỹ thuật; Xưởng Thực tập công nhân; Phòng thực hành Máy tính xây dựng; Phòng thực hành Vẽ kỹ thuật; Phòng hướng dẫn và bảo vệ đồ án và 1 phòng sinh hoạt chuyên đề với trang thiết bị hiện đại, phục đào tạo 2 chuyên ngành: Ngành Kỹ thuật xây dựng có 8 học phần thực hành, thí nghiệm với tổng số 10 tín chỉ; Ngành Kỹ thuật xây dựng công trình Giao thông có 8 học phần thực hành, thí nghiệm với tổng số 10 tín chỉ, ngoài ra còn phục vụ nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ của sinh viên và giảng viên.

Để đáp ứng yêu cầu phục vụ đào tạo, NCKH và chuyển giao công nghệ, Phòng thí nghiệm chuẩn cần đạt được các yêu cầu sau:

1. Phạm vi hoạt động: Phòng thí nghiệm chuẩn chỉ có quyền thực hiện những học phần THTN (bài thí nghiệm) tuân theo nội dung đề cương chi tiết các học phần.

2. Tổ chức và quản lý:

a) Phòng thực hành thí nghiệm được xây dựng trên cơ sở đề xuất của khoa chuyên ngành các phòng ban chức năng thẩm định và được Hiệu trưởng Nhà trường ký duyệt;

b) Phòng thí nghiệm được công nhận phải có khả năng quản lý hoạt động của mình bằng hệ thống CNTT;

3. Đảm bảo chất lượng: Các phòng thí nghiệm phải có đủ trang thiết bị, công cụ dụng cụ, vật tư hóa chất (theo Định mức kinh tế kỹ thuật các học phần THTN), cán bộ phục vụ có trình độ chuyên môn, kỹ năng nghề nghiệp và trình độ quản lý, số liệu và kết quả thí nghiệm chuẩn xác, sai số nằm trong phạm vi quy định của tiêu chuẩn tương ứng.

4. Lực lượng cán bộ, KTV: Phòng thí nghiệm chuyên ngành phải có 1 KTV phụ trách và có ít nhất 2 KTV của mỗi lĩnh vực được các cơ quan có chức năng đào tạo và cấp chứng chỉ. KTV phải được cấp chứng chỉ tại các cơ quan có chức năng đào tạo.

5. Diện tích mặt bằng: Phòng thí nghiệm phải có diện tích mặt bằng tối thiểu, đạt yêu cầu về điều kiện môi trường làm việc (đủ không gian cho sinh viên THTN, không gây ảnh hưởng đến kết quả thí nghiệm).

6. Môi trường: Phòng thí nghiệm phải có môi trường thỏa mãn yêu cầu để làm thí nghiệm cho từng bài thí nghiệm. Đối với những chuyên ngành có yêu cầu thí nghiệm và lưu mẫu trong điều kiện tiêu chuẩn thì phải có phòng chuẩn.

7. Quản lý chất lượng: Phòng thí nghiệm phải xây dựng hệ thống quản lý chất lượng theo yêu cầu của TCVN ISO 9001:2015; Hệ thống quản lý chất lượng - Các yêu cầu.

8. Trang thiết bị: Phòng thí nghiệm đạt chuẩn phải đáp ứng đầy đủ các trang thiết bị  (thống kê các thiết bị, CCDC, VTTH  cần phải có của mỗi bài TN),  bài THTN áp dụng theo tiêu chuẩn nào,  và phải đạt độ chuẩn xác theo yêu cầu của mỗi phương pháp thử.

9. Tài liệu hướng dẫn THTN: Phòng thí nghiệm phải có đủ tiêu chuẩn phương pháp thử hoặc tài liệu hướng dẫn thí nghiệm tương ứng. Có thể dùng TCVN, TCXDVN, tiêu chuẩn ngành, tiêu chuẩn cơ sở (đã được đăng ký khi công nhận) hay các tiêu chuẩn tương ứng của nước ngoài.

10. Độ chuẩn xác của kết quả thí nghiệm: Độ chuẩn xác của kết quả thí nghiệm phải thỏa mãn yêu cầu quy định đối với mỗi phương pháp thử tương ứng. Các thiết bị thí nghiệm phải qua kiểm định của cơ quan có thẩm quyền (có chứng chỉ ghi rõ thời hạn hiệu lực).

Trên cơ sở đó, trong những năm qua Tổ xây dựng đã phối hợp với khoa chuyên ngành điều chỉnh, bổ sung quy hoạch lại các PTN trình BGH phê duyệt và đã hoàn thành khu nhà THTN khang trang và hiện đại. 

Sau đây là một số hình ảnh phòng thực hành - thí nghiệm tổ Xây dựng:


Tòa nhà thực hành - thí nghiêm Xây dựng


Phòng Thí nghiệm công trình

Phòng thí nghiệm Vật liệu xây dựng


Phòng thí nghiệm Địa kỹ thuật


Xưởng Thực tập công nhân

Bài và ảnh: ThS. Lê Viết Đồng - Tổ Xây dựng - Trung tâm THTN