Tổ Vật lý & Công nghệ

Nguyễn Thị Nhã
Nguyễn Doãn Chung
Nguyễn Thế Tân
Dương Trung Nguyện
Nguyễn Thị Hoài Phương
Lê Tuấn Dũng
Nguyễn Thị Thu Hiền
Nguyễn Lê Thăng
Nguyễn Văn Hải
Ngô Sỹ Khánh
Nghiêm Thăng Hùng
Lương Thị Yến Nga
Nguyen Thi Nguyet
Phạm Thị Chi
Lê Tiến Thành