Bài và ảnh: Th.S Lê Thị Thu Hiệp – Trung tâm THTN

           Được sự quan tâm của Đảng ủy, Ban giám hiệu Trường Đại học Vinh đã tiến hành cải tạo, nâng cấp tòa nhà TN thuộc Trung tâm Thực hành Thí nghiệm nhằm phục vụ công tác giảng dạy thực hành thí nghiệm theo tiếp cận CDIO, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục tại Trường Đại học Vinh. Bao gồm hệ thống các phòng thí nghiệm Hóa học, Sinh học và Địa lý. Trong suốt quá trình cải tạo, nâng cấp, xây dựng, công tác phục vụ Thực hành thí nghiệm, phục vụ cán bộ, sinh viên làm đề tài  tại Trung tâm vẫn được đảm bảo đúng tiến độ. Công tác vệ sinh, bảo dưỡng thiết bị được chú trọng. Đến nay tòa nhà thí nghiệm TN thuộc Trung tâm Thực hành Thí nghiệm đã có diện mạo mới, khang trang, hiện đại đạt chuẩn phòng thí nghiệm, đáp ứng tiêu chuẩn phục vụ công tác giảng dạy thực hành theo tiếp cận CDIO

          Sau đây là hình ảnh các phòng thí nghiệm trước và sau khi cải tạo, nâng cấp tại tòa nhà TN thuộc Trung tâm Thực hành Thí nghiệm Đại học Vinh: