Thực hiện Chỉ thị số 36-CT/TW ngày 30/05/2014 của BCH Trung ương Đảng, Kế hoạch số 802-KH/ĐU và Hướng dẫn số 803-HD/ĐU ngày 15/10/2014 của BCH Đảng bộ Trường Đại học Vinh về việc tổ chức các đại hội đảng bộ bộ phận nhiệm kỳ 2015 - 2020, đại hội chi bộ nhiệm kỳ 2015-2018, tiến tới Đại hội đại biểu Đảng bộ Trường Đại học Vinh lần thứ XXXI, Đại hội Đảng bộ tỉnh Nghệ An lần thứ XVIII và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII, tối ngày 13/3/2015, tại Phòng họp A nhà A0, Chi bộ Trung tâm Thực hành thí nghiệm đã tổ chức thành công Đại hội lần thứ II, nhiệm kỳ 2015-2018.
Tới dự và chỉ đạo đại hội có đồng chí Thái Văn Thành, ủy viên Ban thường vụ Đảng ủy, Phó hiệu trưởng Nhà trường. Cùng về dự Đại hội còn có lãnh đạo các khoa đào tạo có thực hành thí nghiệm và toàn thể đảng viên trong Chi bộ.
Đại hội đã nghe và sôi nổi thảo luận, góp ý vào dự thảo Báo cáo chính trị và Báo cáo kiểm điểm của BCH Chi bộ nhiệm kỳ 2013-2015 về kết quả thực hiện các Chỉ thị, Nghị quyết các cấp ủy trong nhiệm kỳ qua. Đại hội cũng đã nghe Tổng hợp ý kiến vào dự thảo Báo cáo chính trị của BCH nhiệm kỳ 2010-2015 và Đề án nhân sự trình Đại hội Đảng bộ Trường lần thứ XXXI, nhiệm kỳ 2015-2020.
Đại hội đã bầu BCH Chi bộ nhiệm kỳ 2015-2018 gồm 3 đồng chí, bầu đ/c Nguyễn Hồng Quảng làm Bí thư và đ/c Nguyễn Thế Tân làm Phó Bí thư Chi bộ. Đại hội cũng đã bầu đoàn đại biểu đi dự Đại hội Đảng bộ Trường lần thứ XXXI gồm 5 đại biểu chính thức và 1 đại biểu dự khuyết.
Sau khi nghe các ý kiến thảo luận, Đại hội đã nhất trí thông qua Nghị quyết Đại hội lần thứ II, nhiệm kỳ 2015-2018, theo đó Chi bộ sẽ lãnh đạo đơn vị xây dựng Trung tâm THTN trở thành đơn vị tiên tiến với nhiệm vụ chính là nâng cao chất lượng phục vụ THTN, hiệu quả sử dụng vật tư, thiết bị thí nghiệm để góp phần nâng cao chất lượng đào tạo và nghiên cứu của nhà trường.

Sau đây là một số hình ảnh về đại hội

Đồng chí Thái Văn Thành tới dự đại hội và phát biểu

Toàn cảnh đại hội trước giờ khai mạc
 
Đoàn Chủ tịch và Thư ký đại hội
 
Đồng chí Quảng phát biểu
 
Đồng chí Tân phát biểu
 
Đồng chí Hồng Lam báo cáo tham luận
 
Đồng chí Hiệp báo cáo tham luận
 
Đồng chí Giang báo cáo tham luận
 
Đồng chí Bé báo cáo tham luận
 
Đồng chí Thái Văn Thành phát biểu ý kiến chỉ đạo
 
Đồng chí Lâm công bố kết quả bầu cử
 
Ban chấp hành chi bộ nhiệm kỳ mới
Đồng chí Thái Văn Thành tới dự đại hội và phát biểu

Toàn cảnh đại hội trước giờ khai mạc
 
Đoàn Chủ tịch và Thư ký đại hội
 
Đồng chí Quảng phát biểu
 
Đồng chí Tân phát biểu
 
Đồng chí Hồng Lam báo cáo tham luận
 
Đồng chí Hiệp báo cáo tham luận
 
Đồng chí Giang báo cáo tham luận
 
Đồng chí Bé báo cáo tham luận
 
Đồng chí Thái Văn Thành phát biểu ý kiến chỉ đạo
 
Đồng chí Lâm công bố kết quả bầu cử
 
Ban chấp hành chi bộ nhiệm kỳ mới