Chủ nhật, ngày 22 tháng 1 năm 2017
International Publication: "Studying the Structure of Vietnamese Children's Songs"
21/01/2017
International Publication: "Studying the Structure of Vietnamese Children's Songs" - By Dr. Chu Thi Ha Thanh
Quyết định về việc ban hành Quy chế phối hợp giữa các đơn vị với Trung tâm Thực hành - Thí nghiệm
16:29 16/01/2017
Ban hành kèm theo Quyết định này Quy chế phối hợp giữa các đơn vị với Trung tâm Thực hành - Thí nghiệm.
Quy chế phối hợp giữa các đơn vị với Trung tâm Thực hành - Thí nghiệm
16:25 16/01/2017
Quy chế này quy định những nguyên tắc, nội dung, phương thức và trách nhiệm phối hợp giữa các phòng, trung tâm, khoa có liên quan thuộc Trường Đại học Vinh (sau đây gọi chung là...
Lịch tuần tổ Vật lý: Tuần 20 năm học 2016 - 2017
13:53 16/01/2017
Lịch tuần tổ Vật lý: Tuần 20 năm học 2016 - 2017
Lịch tuần tổ Hóa học: Tuần 20 năm học 2016 - 2017
13:52 16/01/2017
Lịch tuần tổ Hóa học: Tuần 20 năm học 2016 - 2017
Lịch tuần tổ Tin học: Tuần 20 năm học 2016 - 2017
13:51 16/01/2017
Lịch tuần tổ Tin học: Tuần 20 năm học 2016 - 2017
Lịch tuần tổ Điện tử: Tuần 20 năm học 2016 - 2017
13:50 16/01/2017
Lịch tuần tổ Điện tử: Tuần 20 năm học 2016 - 2017
Lịch tuần tổ Xây dựng: Tuần 20 năm học 2016 - 2017
13:47 16/01/2017
Lịch tuần tổ Xây dựng: Tuần 20 năm học 2016 - 2017
Lịch tuần tổ Sinh - Địa: Tuần 20 năm học 2016 - 2017
13:46 16/01/2017
Lịch tuần tổ Sinh - Địa: Tuần 20 năm học 2016 - 2017
Lịch tuần tổ Tin học: Tuần 19 năm 2016 - 2017
09:34 09/01/2017
Lịch tuần tổ Tin học: Tuần 19 năm 2016 - 2017
© 2015 Bản quyền của Trường Đại học Vinh
Địa chỉ: 182 Lê Duẩn - Thành Phố Vinh - tỉnh Nghệ An
Điện thoại: (038)559009 Fax: (038)3855269 Email: cpe.vinhuni@gmail.com
Chịu trách nhiệm nội dung: PGS.TS. Nguyễn Hồng Quảng - Giám đốc
Ghi rõ nguồn "Cổng TT Đại học Vinh" khi sử dụng lại nội dung trên cổng thông tin.