Thứ năm, ngày 23 tháng 2 năm 2017
Lịch tuần tổ Tin học: Tuần 25 năm 2016 - 2017
09:11 20/02/2017
Lịch tuần tổ Tin học: Tuần 25 năm 2016 - 2017
Lịch tuần tổ Điển tử: Tuần 25 năm 2016 - 2017
09:10 20/02/2017
Lịch tuần tổ Điển tử: Tuần 25 năm 2016 - 2017
Lịch tuần tổ Vật lý: Tuần 25 năm 2016 - 2017
09:09 20/02/2017
Lịch tuần tổ Vật lý: Tuần 25 năm 2016 - 2017
Lịch tuần tổ Hóa học: Tuần 25 năm 2016 - 2017
09:09 20/02/2017
Lịch tuần tổ Hóa học: Tuần 25 năm 2016 - 2017
Lịch tuần tổ Sinh - Địa: Tuần 25 năm 2016 - 2017
09:08 20/02/2017
Lịch tuần tổ Sinh - Địa: Tuần 25 năm 2016 - 2017
Lịch tuần tổ Tin học: Tuần 23 năm 2016 - 2017
15:49 06/02/2017
Lịch tuần tổ Tin học: Tuần 23 năm 2016 - 2017
Lịch tuần tổ Điển tử: Tuần 23 năm 2016 - 2017
15:49 06/02/2017
Lịch tuần tổ Điển tử: Tuần 23 năm 2016 - 2017
Lịch tuần tổ Xây dựng: Tuần 23 năm 2016 - 2017
15:48 06/02/2017
Lịch tuần tổ Xây dựng: Tuần 23 năm 2016 - 2017
Lịch tuần tổ Vật lý: Tuần 23 năm 2016 - 2017
15:48 06/02/2017
Lịch tuần tổ Vật lý: Tuần 23 năm 2016 - 2017
© 2015 Bản quyền của Trường Đại học Vinh
Địa chỉ: 182 Lê Duẩn - Thành Phố Vinh - tỉnh Nghệ An
Điện thoại: (038)559009 Fax: (038)3855269 Email: cpe.vinhuni@gmail.com
Chịu trách nhiệm nội dung: PGS.TS. Nguyễn Hồng Quảng - Giám đốc
Ghi rõ nguồn "Cổng TT Đại học Vinh" khi sử dụng lại nội dung trên cổng thông tin.