Thứ sáu, ngày 24 tháng 3 năm 2017
Lịch tuần tổ Tin học: Tuần 29 năm 2016 - 2017
09:57 20/03/2017
Lịch tuần tổ Tin học: Tuần 29 năm 2016 - 2017
Lịch tuần tổ Xây dựng: Tuần 29 năm 2016 - 2017
09:56 20/03/2017
Lịch tuần tổ Xây dựng: Tuần 29 năm 2016 - 2017
Lịch tuần tổ Vật lý: Tuần 29 năm 2016 - 2017
09:56 20/03/2017
Lịch tuần tổ Vật lý: Tuần 29 năm 2016 - 2017
Lịch tuần tổ Điển tử: Tuần 29 năm 2016 - 2017
09:55 20/03/2017
Lịch tuần tổ Điển tử: Tuần 29 năm 2016 - 2017
Lịch tuần tổ Hóa học: Tuần 29 năm 2016 - 2017
09:54 20/03/2017
Lịch tuần tổ Hóa học: Tuần 29 năm 2016 - 2017
Lịch tuần tổ Sinh - Địa: Tuần 29 năm 2016 - 2017
09:54 20/03/2017
Lịch tuần tổ Sinh - Địa: Tuần 29 năm 2016 - 2017
BẢO VỆ THÀNH CÔNG LUẬN VĂN THẠC SĨ
10:18 17/03/2017
Ba đồng chí Nguyễn Thị Nhã, Nguyễn Thị Hoài Phương, Nguyễn Doãn Chung tổ CNTT đã bảo vệ thành công luận văn thạc sĩ đạt kết quả xuất sắc vào ngày 11/03/2017
Lịch tuần tổ Xây dựng: Tuần 28 năm 2016 - 2017
12:34 13/03/2017
Lịch tuần tổ Xây dựng: Tuần 28 năm 2016 - 2017
Lịch tuần tổ Tin học: Tuần 28 năm 2016 - 2017
12:32 13/03/2017
Lịch tuần tổ Tin học: Tuần 28 năm 2016 - 2017
© 2015 Bản quyền của Trường Đại học Vinh
Địa chỉ: 182 Lê Duẩn - Thành Phố Vinh - tỉnh Nghệ An
Điện thoại: (038)559009 Fax: (038)3855269 Email: cpe.vinhuni@gmail.com
Chịu trách nhiệm nội dung: TS. Mai Văn Lưu - P.Giám đốc
Ghi rõ nguồn "Cổng TT Đại học Vinh" khi sử dụng lại nội dung trên cổng thông tin.