Thứ năm, ngày 27 tháng 4 năm 2017
Lịch tuần tổ Tin học: Tuần 34 năm 2016 - 2017
12:41 24/04/2017
Lịch tuần tổ Tin học: Tuần 34 năm 2016 - 2017
Lịch tuần tổ Xây dựng: Tuần 34 năm 2016 - 2017
12:40 24/04/2017
Lịch tuần tổ Xây dựng: Tuần 34 năm 2016 - 2017
Lịch tuần tổ Vật lý: Tuần 34 năm 2016 - 2017
12:40 24/04/2017
Lịch tuần tổ Vật lý: Tuần 34 năm 2016 - 2017
Lịch tuần tổ Điện tử: Tuần 34 năm 2016 - 2017
12:39 24/04/2017
Lịch tuần tổ Điện tử: Tuần 34 năm 2016 - 2017
Lịch tuần tổ Hóa học: Tuần 34 năm 2016 - 2017
12:38 24/04/2017
Lịch tuần tổ Hóa học: Tuần 34 năm 2016 - 2017
Lịch tuần tổ Sinh - Địa: Tuần 34 năm 2016 - 2017
12:38 24/04/2017
Lịch tuần tổ Sinh - Địa: Tuần 34 năm 2016 - 2017
Lịch tuần tổ Tin học: Tuần 33 năm 2016 - 2017
10:19 17/04/2017
Lịch tuần tổ Tin học: Tuần 33 năm 2016 - 2017
Lịch tuần tổ Xây dựng: Tuần 33 năm 2016 - 2017
10:18 17/04/2017
Lịch tuần tổ Xây dựng: Tuần 33 năm 2016 - 2017
Lịch tuần tổ Điển tử: Tuần 33 năm 2016 - 2017
10:18 17/04/2017
Lịch tuần tổ Điển tử: Tuần 33 năm 2016 - 2017
© 2015 Bản quyền của Trường Đại học Vinh
Địa chỉ: 182 Lê Duẩn - Thành Phố Vinh - tỉnh Nghệ An
Điện thoại: (038)559009 Fax: (038)3855269 Email: cpe.vinhuni@gmail.com
Chịu trách nhiệm nội dung: TS. Mai Văn Lưu - P.Giám đốc phụ trách đơn vị
Ghi rõ nguồn "Cổng TT Đại học Vinh" khi sử dụng lại nội dung trên cổng thông tin.