CÔNG TÁC CHUẨN BỊ PHỤC VỤ KỲ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI QUỐC GIA THPT

NĂM HỌC 2019-2020

                                                    

                                            Bài và ảnh: ThS. Lê Thị Thu Hiệp – PGĐ.Trung tâm THTN

 Ngày 8/10/2019, Cục Quản lý chất lượng, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã có công văn số 1145/QLCL-QLT về việc tổ chức Kỳ thi HSG quốc gia THPT năm học 2019-2020. Ngay sau khi nhận được công văn, Nhà trường đã kịp thời triển khai nội dung trong công văn đến các đơn vị có liên quan trong toàn trường. Theo đó, kỳ thi học sinh giỏi quốc gia trung học phổ thông (gọi tắt là Kỳ thi HSGQG) năm học 2019-2020 được tổ chức vào các ngày 27, 28 và 29 tháng 12 năm 2019. Trung tâm Thực hành Thí nghiệm, Trường Đại học Vinh đã phối hợp với các đơn vị có liên quan, tích cực chuẩn bị về cơ sở vật chất, trang thiết bị thí nghiệm, công cụ dụng cụ, vật tư… nhằm đảm bảo tốt nhất cho kỳ thi được diễn ra thành công. Kỳ thi HSGQG năm học 2019-2020, tiếp tục tổ chức thi nói (độc thoại) đối với các môn Ngoại ngữ; thực hành đối với các môn Vật lí, Hóa học, Sinh học và thi lập trình trên máy vi tính môn Tin học. Các đơn vị thống nhất sử dụng phần mềm quản lý thi HSG của Bộ GD&ĐT (gọi tắt là phần mềm thi HSG).

Theo yêu cầu, phần mềm thi HSG cần được cài đặt trên máy vi tính hệ điều hành WINDOWS (phiên bản tối thiểu WinXP) và phần mềm xử lý văn bản (phiên bản tối thiểu Office 2003). Đối với phần thi thực hành các môn Vật lí, Hóa học, Sinh học đã có danh mục thiết bị tối thiểu phục vụ trong các phụ lục kèm theo Công văn số 1145/QLCL-QLT ngày 8/10/2019 của Cục Quản lý chất lượng.

Một số hình ảnh về công tác chuẩn bị phục vụ kỳ thi HSGQG 2019 tại các PTN của Trung tâm THTN.

Công tác chuẩn bị tại phòng thực hành Vật lí

              Công tác chuẩn bị tại phòng thực hành Tin học

Công tác chuẩn bị tại phòng thực hành Tin học

Công tác chuẩn bị tại phòng thực hành Sinh học

            Công tác chuẩn bị tại phòng thực hành Hóa học