Năm học 2016 - 2017, được sự nhất trí của BGH Nhà trường, dưới sự chủ trì của Viện Sư phạm Tự nhiên phối hợp với Trung tâm Thực hành thí nghiệm liên kết với Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Hà Tĩnh mở lớp bồi dưỡng công tác quản lý, kỹ năng thực hành thí nghiệm cho cán bộ quản lý, giáo viên và nhân viên thiết bị trường học của các trường THPT tỉnh Hà Tĩnh. Đợt I từ ngày 25/7/2017 đến 30/7/2017 với: 40 cán bộ quản lý, 120 giáo viên và 40 nhân viên phụ trách THTN cho 3 ngành Vật lý, Hóa học và Sinh học thành công tốt đẹp, để lại dấu ấn khó quên về công tác tổ chức, chất lượng THTN cho người học. Trên cơ sở ý kiến phản hồi của người học về Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Hà Tĩnh, Viện Sư phạm Tự nhiên và Lãnh đạo sở gửi công văn đề nghị Trường Đại học Vinh tiếp tục mở lớp bồi dưỡng đợt II năm học 2017 – 2018 từ ngày 21/12/2017 đến 27/12/2017 với 40 cán bộ quản lý, 118 giáo viên của 3 ngành Vật lý, Hóa học và Sinh học.

Có được kết quả trên trước hết nhờ sự quan tâm của Lãnh đạo sở Giáo dục Hà Tĩnh, Đảng ủy, BGH Trường Đại học Vinh, Viện Sư phạm Tự nhiên, TT.THTN và các phòng ban chức năng có liên quan đã lên kế hoạch để đáp ứng cơ sở vật chất khang trang, thiết bị hiện đại, vật tư phục vụ THTN đầy đủ, kịp thời với đội ngũ giảng viên, kỹ thuật viên có trình độ, kỹ năng, tâm huyết.

Sau đây là một số hình ảnh trong giờ thực hành tại các phòng thí nghiệm Lý, Hóa, Sinh:

      

Giờ thực hành tại phòng thí nghiệm Vật lý

  

Giờ thực hành thí nghiệm tại PTN Hóa học

  

Giờ thực hành thí nghiệm tại phòng thí nghiệm Sinh học

ThS. Lê Thị Thu Hiệp – Trung tâm THTN