Tập thể cán bộ Trung tâmBan chấp hành công đoànTổ Tin họcTổ Vật lý - Điện tửTổ Xây dựngTổ HóaTổ Nông - Lâm - NgưTổ Sinh - Địa