Trường Đại học Vinh sẽ tổ chức buổi đánh giá luận án tiến sĩ cấp Trường cho NCS Lưu Thị Kim

    Tên đề tài luận án: Quan hệ hợp tác giữa tỉnh Hủa Phăn (Lào) và tỉnh Thanh Hóa (Việt Nam) từ năm 1986 đến năm 2017

    Chuyên ngành: Lịch sử thế giới

    Mã số: 9229011

    Địa điểm: Phòng bảo vệ luận án tầng 6, Nhà Điều hành, Trường Đại học Vinh (Số 182 Lê Duẩn, Vinh, Nghệ An).

    Thời gian:  Từ 14h00 ngày 10 tháng 7 năm 2021.

    Kính mời các thầy giáo, cô giáo, nghiên cứu sinh, học viên và sinh viên quan tâm tới dự.