TRƯỜNG ĐẠI HỌC VINH DANH SÁCH CÁN BỘ CÁC TỔ CHUYÊN MÔN
TRUNG TÂM TH-TN (Đã được Hiệu trưởng Trường ĐH Vinh phê duyệt ngày 28/2/2017)
             
TT Tổ CM Họ và tên Năm sinh Trình độ đào tạo Chức danh Chức vụ Ghi chú
1 CNTT (7 CB) Nguyễn Thị Nhã 1982 ĐH KTV Tổ trưởng  
2 Nguyễn Doãn Chung 1980 ĐH KTV    
3 Hà Minh Hải 1979 ĐH KTV    
4 Dương Trung Nguyện 1981 ĐH KTV    
5 Nguyễn Thị Nguyệt 1993 ĐH KTV    
6 Nguyễn Hoài Phương 1980 ĐH KTV    
7 Mai Văn Lưu 1975 TS GV PGĐ  
8 Hóa học
(9 CB)
Lê Thị Thu Hiệp 1983 ThS KTV Tổ trưởng  
9 Trịnh T.Thanh 1984 ĐH KTV    
10 Ngô Thị Thuỷ 1980 ThS KTV    
11 Lê Thị Hoa 1982 ThS KTV    
12 Nguyễn Thị Hoà 1982 ThS KTV    
13 Chu Thị Thanh Lâm 1974 ThS KTV    
14 Nguyễn Thị Tâm 1982 ĐH KTV    
15 Nguyễn Thị Vui 1977 ThS KTV    
16 Hồ Thị Hải Yên 1980 ThS KTV    
17 Sinh- Địa
(10 CB)
Nguyễn Thị Thuỷ 1973 ThS KTV Tổ trưởng  
18 Nguyễn Thị Bình 1976 ThS KTV    
19 Nguyễn T. Kim Chung 1981 ThS KTV    
20 Phùng Văn Hào 1976 ĐH KTV    
21 Lê Thị Hồng Lam 1974 ThS KTV    
22 Nguyễn Thanh Lam 1980 ThS KTV    
23 Lê Thị Thu 1981 ThS KTV    
24 Vũ Văn Lương 1976 ThS KTV    
25 Trần Xuân Quang 1976 ĐH KTV    
26 Nguyễn Lâm Vượng 1957 ThS CVC PGĐ  
27 VL-CN
(8 CB)
Lê Thị Dung 1976 ThS KTV Tổ trưởng  
28 Nguyễn T.Thu Hiền 1979 ThS KTV    
29 Lương Thị Yến Nga 1985 ThS KTV    
30 Nguyễn Lê Thăng 1976 ThS KTV    
31 Nghiêm Thăng Hùng 1976 ĐH KTV Tổ phó  
32 Ngô Sĩ Khánh 1992 KTV    
33 Nguyễn Văn Hải 1983 ĐH KTV    
34 Nguyễn Thế Tân 1971 ThS KTV PGĐ  
35 Xây dựng
(8 CB)
Lê Viết Đồng 1980 ThS KTV Tổ trưởng  
36 Nguyễn Đình Anh 1978 ThS KTV    
37 Trương Văn 1983 KTV    
38 Cao Xuân Thiệu 1984 KTV    
39 Thái Thanh Tịnh 1983 ThS KTV    
40 Văn Thị Tâm 1969 NV TDTT  
41 Chu Thị Ngọc Diệp 1979 ThS KTV TLĐT  
42 Đoàn Thị Minh Khai 1983 ĐH KTV VPTT  
          T/m BGĐ Trung tâm THTN
             
        Mai Văn Lưu