1
Bạn cần hỗ trợ?

Lịch tuần

Lịch tuần 17 tổ Hóa học năm học 2017 – 2018
09:43 25/12/2017
Lịch tuần 17 tổ Hóa học năm học 2017 – 2018
Lịch tuần 17 tổ Sinh – Địa năm học 2017 – 2018
09:42 25/12/2017
Lịch tuần 17 tổ Sinh – Địa năm học 2017 – 2018
Lịch tuần 16 tổ VLCN năm học 2017 - 2018
10:32 18/12/2017
Lịch tuần 16 tổ VLCN năm học 2017 - 2018
Lịch tuần 16 tổ Xây dựng năm học 2017 - 2018
10:31 18/12/2017
Lịch tuần 16 tổ Xây dựng năm học 2017 - 2018
Lịch tuần 16 tổ Hóa học năm học 2017 - 2018
10:30 18/12/2017
Lịch tuần 16 tổ Hóa học năm học 2017 - 2018
Lịch tuần 16 tổ Sinh – Địa năm học 2017 – 2018
10:30 18/12/2017
Lịch tuần 16 tổ Sinh – Địa năm học 2017 – 2018
Lịch tuần 15 tổ VLCN năm học 2017 – 2018
09:09 11/12/2017
Lịch tuần 15 tổ VLCN năm học 2017 – 2018
Lịch tuần 15 tổ Xây dựng năm học 2017 – 2018
09:07 11/12/2017
Lịch tuần 15 tổ Xây dựng năm học 2017 – 2018
Lịch tuần 15 tổ Hóa học năm học 2017 – 2018
09:06 11/12/2017
Lịch tuần 15 tổ Hóa học năm học 2017 – 2018
© 2015 Bản quyền của Trường Đại học Vinh
Địa chỉ: 182 Lê Duẩn - Thành Phố Vinh - tỉnh Nghệ An
Điện thoại: (038)559009 Fax: (038)3855269 Email: cpe.vinhuni@gmail.com
Chịu trách nhiệm nội dung: TS. Hoàng Vĩnh Phú - Giám đốc phụ trách đơn vị
Ghi rõ nguồn "Cổng TT Đại học Vinh" khi sử dụng lại nội dung trên cổng thông tin.