Lịch tuần

Lịch tuần 07 tổ Sinh – Địa năm học 2017 – 2018
13:01 16/10/2017
Lịch tuần 07 tổ Sinh – Địa năm học 2017 – 2018
Lịch tuần 06 tổ Kỹ thuật công nghệ năm học 2017 - 2018
10:54 09/10/2017
Lịch tuần 06 tổ Kỹ thuật công nghệ năm học 2017 - 2018
Lịch tuần 06 tổ Xây dựng năm học 2017 - 2018
10:52 09/10/2017
Lịch tuần 06 tổ Xây dựng năm học 2017 - 2018
Lịch tuần 06 tổ Hóa năm học 2017 - 2018
10:51 09/10/2017
Lịch tuần 06 tổ Hóa năm học 2017 - 2018
Lịch tuần 06 tổ Sinh – Địa năm học 2017 – 2018
10:08 09/10/2017
Lịch tuần 06 tổ Sinh – Địa năm học 2017 – 2018
Lịch tuần 05 tổ KTCN năm học 2017 – 2018
08:40 02/10/2017
Lịch tuần 05 tổ KTCN năm học 2017 – 2018
Lịch tuần 05 tổ Xây dựng năm học 2017 – 2018
08:37 02/10/2017
Lịch tuần 05 tổ Xây dựng năm học 2017 – 2018
Lịch tuần 05 tổ Hóa học năm học 2017 – 2018
08:35 02/10/2017
Lịch tuần 05 tổ Hóa học năm học 2017 – 2018
Lịch tuần 05 tổ Sinh – Địa năm học 2017 – 2018
08:35 02/10/2017
Lịch tuần 05 tổ Sinh – Địa năm học 2017 – 2018
© 2015 Bản quyền của Trường Đại học Vinh
Địa chỉ: 182 Lê Duẩn - Thành Phố Vinh - tỉnh Nghệ An
Điện thoại: (038)559009 Fax: (038)3855269 Email: cpe.vinhuni@gmail.com
Chịu trách nhiệm nội dung: TS. Mai Văn Lưu - P.Giám đốc phụ trách đơn vị
Ghi rõ nguồn "Cổng TT Đại học Vinh" khi sử dụng lại nội dung trên cổng thông tin.