Ngày 25 tháng 3 năm 2020

Thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW ngày 30/5/2019 của Bộ Chính trị về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; Kế hoạch số 25-KH/ĐU ngày 10/10/2019 của Ban Chấp hành Đảng bộ Trường về tổ chức đại hội các đảng bộ bộ phận nhiệm kỳ 2020 - 2025, các chi bộ nhiệm kỳ 2020 - 2022 và Hướng dẫn số 31-HD/ĐU ngày 05/2/2020 của Ban Chấp hành Đảng bộ Trường về tổ chức đại hội các đảng bộ bộ phận nhiệm kỳ 2020 - 2025, các chi bộ nhiệm kỳ 2020 - 2022 và các văn bản hướng dẫn của cấp ủy cấp trên; sau một thời gian chuẩn bị tích cực và thực hiện đầy đủ các bước, quy trình theo hướng dẫn của cấp ủy cấp trên. Được sự đồng ý của Ban Thường vụ Đảng ủy Trường, ngày 25 tháng 3 năm 2020, Ban Chấp hành chi bộ Trung tâm Thực hành Thí nghiệm (THTN) quyết định tổ chức đại hội chi bộ nhiệm kỳ 2020-2022.

Đến dự và chỉ đạo đại hội có các đ/c: Đ/c Đinh Xuân Khoa - Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng Nhà trường; đ/c Nguyễn Huy Bằng - Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Hiệu trưởng Nhà trường; đ/c Nguyễn Hoa Du - Ủy viên BCHĐB, Chủ tịch Hội đồng trường; đ/c Nguyễn Anh Dũng - Ủy viên BTVĐU, Trưởng Phòng TCCB; đ/c Đậu Đức Anh - Phó chánh VP Đảng Đoàn thể.

Đại hội đã thông qua nội quy, chương trình làm việc, quy chế làm việc của đại hội. Thay mặt đoàn chủ tịch đại hội, đ/c Bùi Đình Thuận khai mạc đại hội và trình bày báo cáo đánh giá tình hình và kết quả thực hiện nghị quyết đại hội chi bộ nhiệm kỳ 2018 - 2020; đ/c Nguyễn Thế Tân trình bày báo cáo kiểm điểm sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Chấp hành chi bộ nhiệm kỳ 2018 - 2020; đ/c Lê Thị Hồng Lam trình bày báo cáo tổng hợp ý kiến tham gia góp ý vào Dự thảo các văn kiện đại hội Đảng cấp trên.

Sau khi nghe các báo cáo, đại hội tiến hành thảo luận đóng góp ý kiến vào các báo cáo do Đoàn chủ tịch đại hội đã trình bày.

Đ/c Lê Thị Thu Hiệp, Phó giám đốc Trung tâm THTN trình bày tham luận: “Chi bộ Trung tâm THTN chỉ đạo đơn vị chuẩn bị tốt công tác cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ dạy học THTN theo tiếp cận CDIO”. Tham luận đã chỉ rõ việc phối hợp của đơn vị với phòng đào tạo tổ chức xeminar về chương trình tiếp cận CDIO đến toàn thể cán bộ, đảng viên trong toàn đơn vị; đồng thời đơn vị cũng đã tổ chức các buổi thảo luận, seminar có sự tham dự của giảng viên các viện, khoa đào tạo; cán bộ trong đơn vị đã tham dự các hội nghị; các buổi thảo luận tại các viện, khoa đào tạo và hội nghị do Nhà trường tổ chức về dạy học tiếp cận CDIO. Thông qua các diễn đàn này là cơ sở để cán bộ trong đơn vị làm tốt công tác phục vụ dạy học THTN theo tiếp cận CDIO. Chi bộ đã làm tốt công tác chỉ đạo, phối hợp với các viện, khoa đào tạo xây dựng đề án Quy hoạch PTN theo tiếp cận CDIO. Theo đề án được xây dựng, các phòng THTN được sắp xếp, bố trí, quy hoạch lại nhằm nâng cao hiệu quả, hiệu suất sử dụng trang thiết bị, máy móc. Làm tốt công tác phối hợp với các viện, khoa đào tạo xây dựng định mức KTKT các học phần THTN theo đúng tinh thần CDIO góp phần nâng cao chất lượng công tác THTN theo tiếp cận CDIO; làm tốt công tác chính trị tư tưởng trong tập thể cán bộ đảng viên, khai thông thông tin các chủ trương, chính sách, định hướng phát triển của nhà trường, từ đó xây dựng tập thể cán bộ, đảng viên đoàn kết, thống nhất góp phần vào sự thành công của công tác dạy học THTN theo tiếp cận CDIO và nâng cao chất lượng đào tạo của Nhà trường trong xu thế hội nhập khu vực và quốc tế.

Đ/c Nguyễn Doãn Chung, tổ trưởng tổ đảng Xây dựng - Vật lý Công nghệ báo cáo tham luận: “Trung tâm THTN tích cực học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”. Dưới sự chỉ đạo của chi ủy, chi bộ Trung tâm THTN đã đạt được một số kết quả đáng ghi nhận trong quá trình triển khai thực hiện công cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Chi bộ đã chỉ đạo phổ biến, quán triệt, xây dựng chương trình hành động và lãnh đạo cán bộ, viên chức thực hiện tốt đường lối, chủ trương, nghị quyết, chỉ thị của Đảng, chính sách của Nhà nước, nhiệm vụ của nhà trường và đơn vị. Công tác nền nếp làm việc tại các PTN được duy trì liên tục, hiệu quả cao. Cán bộ, sinh viên làm việc đúng giờ, chấp hành các nội quy, quy định của đơn vị. Việc thực hiện tiết kiệm, chống lãng phí trong toàn đơn vị có chuyển biến rõ rệt như  các vật tư, hóa chất, dụng cụ trong THTN và tiết kiệm điện, tiết kiệm nước trong quá trình sử dụng. Công tác bồi dưỡng cán bộ tiếp tục được chi bộ quan tâm, chỉ đạo thường xuyên. Cấp ủy đã quan tâm đến việc phát hiện, ngăn chặn, xử lý tiêu cực, sai phạm. Nâng cao tinh thần tự giác, tự phê bình nhận khuyết điêm, phấn đấu khắc phục các yếu kém của đảng viên, cán bộ. Phát huy sức mạnh đại đoàn kết, có thể nói gần 10 năm xây dựng và phát triển của Trung tâm THTN là khoảng thời gian đã ghi dấu những cố gắng đóng góp không nhỏ trong việc nâng cao chất lượng dạy học thực hành thí nghiệm theo tiếp cận CDIO nói riêng và công tác dạy và học trong toàn trường nói chung.

Phát biểu tại đại hội, đ/c Đinh Xuân Khoa - Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng Nhà trường đã nhấn mạnh tầm quan trọng của công tác THTN đối với quá trình đào tạo người học rất là rất cần thiết và quan trọng; đồng thời để quản lý tốt đơn vị đòi hỏi người lãnh đạo phải có năng lực và kiến thức chuyên môn rộng, am hiểu sâu sắc về công tác THTN. Thành lập Trung tâm, vị thế của cán bộ Trung tâm đã được nâng cao. Để chứng minh sự tồn tại của Trung tâm là cần thiết và bắt buộc, đòi hỏi cán bộ toàn đơn vị phải chủ động, sáng tạo, linh hoạt trong công việc. Trong thời gian tới, trung tâm cần tiếp tục hoàn thiện đề án vị trí việc làm, bổ sung chức danh Nghiên cứu viên. Tuy nhiên, muốn thực hiện được điều này đòi hỏi cán bộ phải có kiến thức chuyên môn vững vàng, không ngừng học tập nâng cao trình độ, hăng say trong công tác, có niềm đam mê trong nghiên cứu khoa học, có khả năng hỗ trợ giảng viên trong quá trình đào tạo, đáp ứng yêu cầu phát triển của Nhà trường.

Phát biểu và chỉ đạo đại hội, đ/c Nguyễn Huy Bằng - Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Hiệu trưởng Nhà trường thay mặt Ban Thường vụ Đảng ủy nhấn mạnh thống nhất các báo cáo của chi bộ đã trình bày tại đại hội. Trong thời gian qua, Chi bộ và đơn vị có nhiều sự thay đổi về nhân sự nhưng Trung tâm vẫn ổn định và phát triển. Trung tâm đã tái cơ cấu tổ chuyên môn để phù hợp với hoạt động của khoa viện, nhà trường, có vai trò rất lớn của chi ủy Chi bộ Trung tâm. Việc thực hiện tái cơ cấu PTN phù hợp với yêu cầu đào tạo của Nhà trường theo hướng CDIO, đã thể hiện sự quyết tâm, năng lực của chi ủy và sự đồng thuận của cán bộ trong Trung tâm. Nhà trường ghi nhận những đóng góp của Chi ủy và Đảng viên trong chi bộ và tổng hợp ý kiến đóng góp của Chi bộ vào Dự thảo các văn kiện đại hội Đảng cấp trên.

Về việc đánh giá phương hướng hoạt động nhiệm kỳ tới, đ/c Nguyễn Huy Bằng nhấn mạnh: Phù hợp với phương hướng phát triển chung của Nhà trường. Sử dụng tiết kiệm trang thiết bị, sử dụng hợp lý và hiệu quả trang thiết bị. Khai thác trang thiết bị, ngoài việc phục vụ công tác THTN, hướng đến phục vụ cộng đồng. Nhà trường đề nghị trung tâm đề xuất xây dựng cơ chế hoạt động khi khai thác thiết bị vào việc phục vụ các dịch vụ. Công tác bảo trì thiết bị để tăng tuổi thọ cho thiết bị: KTV phải biết sử dụng, vận hành và bảo dưỡng các trang thiết bị, đặc biệt là các thiết bị hiện đại. KTV không ngừng bồi dưỡng, nâng cao kiến thức chuyên môn và tiếp cận vận hành các trang thiết bị hiện đại, nâng cao kỹ năng dạy học cho KTV để hỗ trợ cho giảng viên trong quá trình giảng dạy. Tin học hóa quản lý trang thiết bị tại các PTN, Sử dụng phần mềm quản lý thiết bị. Chuẩn bị tâm thế, vị thế, trả lương theo vị trí việc làm, chi bộ cần định hướng các hoạt động nâng cao trình độ cho KTV, tham mưu cho Nhà trường để nhằm nâng cao đời sống của KTV.

Đồng chí Bùi Đình Thuận đã tiếp nhận những ý kiến chỉ đạo của Đảng ủy và BCH chi ủy Chi bộ nhiệm kỳ mới hứa sẽ thực hiện các nhiệm vụ được giao, Trung tâm luôn đoàn kết, ổn định và phát triển cùng với sự phát triển của Nhà trường.

Đại hội đã bầu ra BCH chi bộ Trung tâm THTN gồm 03 đồng chí có phẩm chất đạo đức tốt, có năng lực công tác và nhiệt tình cống hiến vì sự phát triển của đơn vị. Đại hội đã thông qua các chỉ tiêu cơ bản với 100% đại biểu tán thành. Đại hội đã thành công tốt đẹp. Tập thể chi bộ trung tâm Thực hành Thí nghiệm quyết tâm thực hiện tốt các chỉ tiêu trong nghị quyết đã đề ra, góp phần vào sự thành công trong quá trình xây dựng và trưởng thành của Trường Đại học Vinh thân yêu.

Một số hình ảnh tại đại hội chi bộ Trung tâm Thực hành Thí nghiệm

Đồng chí Đinh Xuân Khoa - Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng Nhà trường phát biểu

Đ/c Nguyễn Huy Bằng - Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Hiệu trưởng Nhà trường phát biểu, chỉ đạo hội nghị

Toàn cảnh Đại hội chi bộ Trung tâm THTN

                                                                           Bài và ảnh: ThS. Lê Thị Thu Hiệp