Tin bài: Th.S Nguyễn Thị Hoài Phương

Để nâng cao chất lượng đầu ra cho sinh viên ngành CNTT . Tháng 4 vừa qua, được sự nhất trí của BGH Nhà trường, dưới sự chủ trì của Viện Kỹ thuật và Công nghệ phối hợp với Trung tâm Thực hành thí nghiệm kết hợp cùng với công ty FPT Đà nẵng tổ chức thành công cuộc thi đánh giá các học phần mà FPT Đà nẵng đã chuyển giao. Đây là một hoạt động ý nghĩa nhằm tăng vị thế của Viện, của Trường trong đào tạo sinh viên. Hoạt động đã thu hút được hàng trăm sinh viên ngành CNTT tham gia, cũng là cơ hội để cho các em tự khẳng định khả năng lập trình của mình và thi tuyển vào thực tập tại công ty FPT Software Đà Nẵng.

Dưới sự lãnh đạo của BGĐ, đội ngũ KTV nhóm CNTT tổ Vật lý và C                                                            ông nghệ đã cài đặt hoàn thiện phần mềm thi của 4 phòng gồm 100 bộ máy tính, giúp kỳ thi thành công và đạt kết quả cao.

Sau đây là một số hình ảnh về cuộc thi Đánh giá năng lực sinh viên CNTT với môn lập trình Java và Java nâng cao:

       Đội ngũ KTV cài đặt phần mềm chuẩn bị cho kỳ thi Đánh giá năng lực


Phòng máy chuẩn bị sẵn sàng trước giờ thi


Không khí nghiêm túc tại phòng thi môn lập trình Java


Không khí nghiêm túc tại phòng thi môn lập trình Java nâng cao