Bài và ảnh: ThS. Lê Thị Thu Hiệp – Trung tâm THTN

Căn cứ Quyết định số 5101/QĐ-BGDĐT ngày 05/12/2017 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc phê duyệt nhiệm vụ Khoa học và Công nghệ Dự án “Tăng cường năng lực nghiên cứu phòng thí nghiệm Hoá Dược Trường Đại học Vinh”. Ngày 2/7/2018, tại Trung tâm Thực hành Thí nghiệm Trường Đại học Vinh đã tiến hành tiếp nhận và chuyển giao công nghệ Dự án Tăng cường năng lực nghiên cứu phòng thí nghiệm Hóa Dược. Thiết bị được tiếp nhận nhằm phục vụ đào tạo và nghiên cứu khoa học ngành Hóa Dược. Đợt 1 từ ngày 2/7/2018 đến 30/7/2018  bao gồm các thiết bị Phân tích + Chuẩn bị mẫu (Kính hiển vi điện tử, Máy cô quay chân không…); Chuẩn đoán, xét nghiệm (Máy xét nghiệm nước tiểu, Máy siêu âm Doppler màu 4D, Hệ thống soi dạ dày tá tràng ống mềm, Máy phân tích sinh hóa , Hệ thống X-quang kỹ thuật số, Máy xét nghiệm huyết học tự động…); Đợt 2 bắt đầu từ ngày 7/9/2018 bao gồm các thiết bị Thiết bị sản xuất-Dược (Máy dập viên thuốc, Máy đóng nắp chân không bán tự động, Máy sấy đông khô dạng khay, Máy rang dược liệu, Máy tạo hạt dạng viên nén, Máy tách nước giỏ nằm ngang…).;  Trong quá trình tiếp nhận thiết bị và chuyển giao công nghệ đã có sự phối hợp đồng bộ giữa các phòng ban chức năng có liên quan, cán bộ Trung tâm Thực hành Thí nghiệm và giảng viên Viện Công nghệ Hóa sinh Môi trường.

Sau khi tiếp nhận các thiết bị hiện đại, cán bộ TT.THTN đã được nhà cung cấp hướng dẫn vận hành, bảo dưỡng các thiết bị và chuyển giao công nghệ một cách tỉ mỉ. Nhận thức sâu sắc vai trò trách nhiệm phục vụ đào tạo và NCKH, cán bộ KTV tiếp thu tích cực các qui trình và tiến hành vận hành trước sự theo dõi, giám sát của cán bộ hướng dẫn đạt kết quả cao.

 

Sau đây là một số hình ảnh các thiết bị hiện đại đã tiếp nhận và chuyển giao công nghệ đợt 1 tại các phòng thí nghiệm thuộc trung tâm Thực hành Thí nghiệm Trường Đại học Vinh.


Máy cô quay chân không


Thiết bị nội soi


Kính hiển vi điện tử


Thiết bị xét nghiệm sinh hóa