Bài và ảnh: Tổ Sinh – Địa

Để các buổi thực hành thí nghiệm diễn ra nghiêm túc và đạt hiệu quả cao, ngoài vai trò của giáo viên hướng dẫn, vai trò của người kỹ thuật viên cũng hết sức quan trọng, đặc biệt là từ năm học 2017-2018, nhà trường bắt đầu triên khai đào tạo tiếp cận CDIO. Ý thức được điều đó, trong thời gian qua, các kỹ thuật  viên tổ Sinh – Địa luôn tự đặt mục tiêu cho mình là phải không ngừng học hỏi, nâng cao trình độ nhằm đáp ứng tốt hơn cho công tác phục vụ thực hành thí nghiệm trong giai đoạn mới. Ngoài việc tự học từ đồng nghiệp, từ các tài liệu chuyên ngành, đội ngũ kỹ thuật viên tổ Sinh – Địa đã tích cực tham gia các buổi sinh hoạt chuyên môn học thuật cùng các khoa, viện. Cụ thể, tham gia dự giờ thao giảng cấp trường, cấp viện của giảng viên, tham dự cemina của tổ bộ môn, bảo vệ luận văn, luận án của học viên cao học, nghiên cứu sinh đang học và làm việc tại trường, các buổi nói chuyện của các giáo sư đầu ngành về giáo dục…

Thực tế đã cho thấy, mặc dù trong năm học này, tình hình nhân sự trong tổ có biến động lớn (có 3 kỹ thuật viên chuyển đi đơn vị khác), mỗi kỹ thuật viên phải đảm nhận từ 2-3 phòng thí nghiệm, phục vụ thực hành thí nghiệm các học phần mới, nhưng nhờ sự nỗ lực học hỏi của mỗi cá nhân, các công tác của tổ như: Công tác quản lý tài sản, công tác phục vụ thực hành thí nghiệm, công tác vệ sinh, bảo dưỡng đều hoàn thành tốt, được giảng viên và sinh viên đánh giá cao.

Một số hình ảnh về sinh hoạt chuyên môn của tổ Sinh-Địa:

Tham dự Cemina cùng các tổ bộ môn về chương trình đào tạo tiếp cận CDIO
Nghe Giáo sư Đinh Quang Báo nói chuyện về Chương trình phổ thông mới môn Sinh học
 

Dự giờ thực hành thí nghiệm