Tối ngày 9 tháng 4 năm 2018, tại Phòng họp A - Nhà A1, được sự cho phép của BGH Nhà trường, Trung tâm Thực hành - Thí nghiệm phối hợp với Phòng Đào tạo tổ chức thành công Hội nghị “Công tác Thực hành - Thí nghiệm theo chương trình tiếp cận CDIO” nhằm giúp cán bộ trong toàn Trung tâm nắm rõ về chương trình đào đạo theo tiếp cận CDIO và những việc cần làm trong việc tổ chức, quản lý hoạt động Thực hành - Thí nghiệm theo chương trình tiếp cận CDIO.

Tham dự hội nghị có TS. Nguyễn Thanh Mỹ - Phó Trưởng phòng Đào tạo, PGS.TS. Mai Văn Lưu - Phó Giám đốc phụ trách Trung tâm, Các đồng chí trong Ban giám đốc trung tâm, cùng toàn thể cán bộ Trung tâm Thực hành - Thí nghiệm.

Dưới sự chủ trì của Đ/c Phó Giám đốc phụ trách đơn vị, Hội nghị đã nghe TS. Nguyễn Thanh Mỹ báo cáo về chương trình đào tạo theo tiếp cận CDIO và công tác triển khai, áp dụng chương trình hiện nay tại Đại học Vinh.

Sau hơn 2 tiếng lắng nghe và thảo luận sôi nổi đã giúp cán bộ Trung tâm hiểu rõ được các vấn đề sau:

1. Sự tất yếu phải cải tiến chương trình đào tạo;

2. CDIO là gì?

3. Những nội dung cơ bản của CDIO;

4. Hành trình khám phá, tiếp cận và xây dựng Chương trình đào tạo tiếp cận CDIO tại Trường Đại học Vinh;

5. Những kết quả đạt được và công việc tiếp theo.

Đặc biệt báo cáo viên dành nhiều thời gian phân tích nội dung về vai trò công tác THTN theo chương trình đào tạo tiếp cận CDIO.

Trên cơ sở đó, cán bộ Trung tâm nhận rõ vai trò trách nhiệm của mình trong công tác quản lý, triển khai, phục vụ THTN theo chương trình đào tạo tiếp cận CDIO trước mắt và lâu dài. Cụ thể:

+ Tiếp tục tự tìm hiểu, học hỏi, tiếp cận chương trình đào tạo CDIO trong công tác THTN, nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ;

+ Phối hợp với các đơn vị liên quan xây dựng chuẩn PTN, tạo không gian học tập THTN và NCKH;

+ Hoàn thiện và triển khai quản lý chất lượng THTN theo Hệ thống ISO: 9001-2015.

MỘT SỐ HÌNH ẢNH HỘI NGHỊ


TS. Nguyễn Thành Mỹ Báo cáo về chương trình đào tạo theo tiếp cận CDIO


Đại biểu tham dự Hội nghị


Toàn cảnh Hội nghị

 

Bài và ảnh: Tổ Xây dựng - Trung tâm THTN