Đến dự và chỉ đạo Hội nghị, có PGS.TS Thái Văn Thành, Phó Bí thư Đảng bộ, Phó Hiệu trưởng Nhà trường, cùng toàn thể cán bộ trong đơn vị.Hội nghị đã nghe và thảo luận, góp ý với Báo cáo tổng kết việc thực hiện nhiệm vụ năm học 2014-2015 và Chương trình công tác năm học 2015-2016 do PGS TS Nguyễn Hồng Quảng, Giám đốc Trung tâm, trình bày; nghe báo cáo tổng hợp ý kiến đóng góp vào Dự thảo Báo cáo của Hiệu trưởng Nhà trường sẽ trình bày tại Hội nghị đại biểu cán bộ công chức, viên chức năm học 2015-2016 và báo cáo của Công đoàn Bộ phận Trung tâm.Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, PGS. TS Thái Văn Thành ghi nhận và đánh giá cao những kết quả mà tập thể cán bộ Trung tâm THTN đã đạt được trong năm qua, đặc biệt là việc rà soát và hoàn thiện bộ định mức KTKT thực hành thí nghiệm. Đây là kết quả thể hiện sự phối hợp tốt giữa Trung tâm THTN với các khoa đào tạo và các phòng ban chức năng. Đồng thời, chỉ đạo Trung tâm tiếp tục phát huy những kết quả đạt được, đoàn kết vượt qua khó khăn thách thức để thực hiện thành công nhiệm vụ, tăng cường công tác quản lý thiết bị, tài sản, quản lý nhân lực góp phần nâng cao chất lượng THTN của sinh viên, cùng cán bộ sinh viên toàn trường sớm đưa Trường Đại học Vinh trở thành đại học trọng điểm quốc gia.Hội nghị đã bầu 9 đồng chí tiêu biểu cho đơn vị tham dự Hội nghị cán bộ công chức viên chức Trường Đại học Vinh năm học 2015-2016.