Toàn cảnh hội nghị 

   

Đồng chí Nguyễn Hồng Quảng đọc báo cáo tổng kết và phương hướng nhiệm vụ năm học mới

   

Đồng chí Trần Xuân Quang đọc báo cáo công tác Công Đoàn

   

PGS. Tiến Sĩ. Phó Hiệu trưởng: Thái Văn Thành phát biểu tại hội nghị

   

Hội nghị bỏ phiếu bầu đại biểu dự hội nghị toàn trường