1
Bạn cần hỗ trợ?

Lịch tuần

Lịch tuần 11 tổ KTCN năm học 2017 – 2018
09:48 13/11/2017
Lịch tuần 11 tổ KTCN năm học 2017 – 2018
Lịch tuần 11 tổ Xây dựng năm học 2017 – 2018
09:46 13/11/2017
Lịch tuần 11 tổ Xây dựng năm học 2017 – 2018
Lịch công tác tuần 10 tổ Hóa Học năm học 2017 – 2018
09:45 13/11/2017
Lịch công tác tuần 10 tổ Hóa Học năm học 2017 – 2018
Lịch tuần 11 tổ Sinh – Địa năm học 2017 – 2018
09:44 13/11/2017
Lịch tuần 11 tổ Sinh – Địa năm học 2017 – 2018
Lịch tuần 08 tổ KTCN năm học 2017 – 2018
09:49 23/10/2017
Lịch tuần 08 tổ KTCN năm học 2017 – 2018
Lịch tuần 08 tổ Xây Dựng năm học 2017 – 2018
09:48 23/10/2017
Lịch tuần 08 tổ Xây Dựng năm học 2017 – 2018
Lịch tuần 08 tổ Hóa Học năm học 2017 – 2018
09:47 23/10/2017
Lịch tuần 08 tổ Hóa Học năm học 2017 – 2018
Lịch tuần 08 tổ Sinh Địa năm học 2017 – 2018
09:47 23/10/2017
Lịch tuần 08 tổ Sinh Địa năm học 2017 – 2018
Lịch tuần 07 tổ Kỹ thuật công nghệ năm học 2017 – 2018
13:05 16/10/2017
Lịch tuần 07 tổ Kỹ thuật công nghệ năm học 2017 – 2018
© 2015 Bản quyền của Trường Đại học Vinh
Địa chỉ: 182 Lê Duẩn - Thành Phố Vinh - tỉnh Nghệ An
Điện thoại: (038)559009 Fax: (038)3855269 Email: cpe.vinhuni@gmail.com
Chịu trách nhiệm nội dung: PGS.TS. Mai Văn Lưu - P.Giám đốc phụ trách đơn vị
Ghi rõ nguồn "Cổng TT Đại học Vinh" khi sử dụng lại nội dung trên cổng thông tin.