Lịch tuần

Lịch tuần tổ KTCN: Tuần 4 năm 2017 – 2018
19:15 25/09/2017
Lịch tuần tổ KTCN: Tuần 4 năm 2017 – 2018
Lịch tuần tổ Xây dựng: Tuần 4 năm 2017 – 2018
19:13 25/09/2017
Lịch tuần tổ Xây dựng: Tuần 4 năm 2017 – 2018
Lịch tuần tổ Hóa học: Tuần 4 năm 2017 – 2018
19:12 25/09/2017
Lịch tuần tổ Hóa học: Tuần 4 năm 2017 – 2018
Lịch tuần tổ Sinh - Địa: Tuần 4 năm 2017 – 2018
19:11 25/09/2017
Lịch tuần tổ Sinh - Địa: Tuần 4 năm 2017 – 2018
Lịch tuần tổ Kỹ thuật công nghệ: Tuần 3 năm 2017 – 2018
12:07 18/09/2017
Lịch tuần tổ Kỹ thuật công nghệ: Tuần 3 năm 2017 – 2018
Lịch tuần tổ Xây dựng: Tuần 3 năm 2017 – 2018
12:05 18/09/2017
Lịch tuần tổ Xây dựng: Tuần 3 năm 2017 – 2018
Lịch tuần tổ Hóa học: Tuần 3 năm 2017 – 2018
12:04 18/09/2017
Lịch tuần tổ Hóa học: Tuần 3 năm 2017 – 2018
Lịch tuần tổ Sinh - Địa: Tuần 3 năm 2017 – 2018
12:03 18/09/2017
Lịch tuần tổ Sinh - Địa: Tuần 3 năm 2017 – 2018
Lịch tuần tổ Tin học: Tuần 2 năm 2017 - 2018
06:24 11/09/2017
Lịch tuần tổ Tin học: Tuần 2 năm 2017 - 2018
© 2015 Bản quyền của Trường Đại học Vinh
Địa chỉ: 182 Lê Duẩn - Thành Phố Vinh - tỉnh Nghệ An
Điện thoại: (038)559009 Fax: (038)3855269 Email: cpe.vinhuni@gmail.com
Chịu trách nhiệm nội dung: TS. Mai Văn Lưu - P.Giám đốc phụ trách đơn vị
Ghi rõ nguồn "Cổng TT Đại học Vinh" khi sử dụng lại nội dung trên cổng thông tin.