1
Bạn cần hỗ trợ?

Lịch tuần

Lịch tuần 15 tổ Sinh – Địa năm học 2017 – 2018
09:05 11/12/2017
Lịch tuần 15 tổ Sinh – Địa năm học 2017 – 2018
Lịch tuần 14 tổ VLCN năm học 2017 – 2018
09:06 04/12/2017
Lịch tuần 14 tổ VLCN năm học 2017 – 2018
Lịch tuần 14 tổ Xây dựng năm học 2017 – 2018
09:04 04/12/2017
Lịch tuần 14 tổ Xây dựng năm học 2017 – 2018
Lịch tuần 14 tổ Hóa học năm học 2017 – 2018
09:04 04/12/2017
Lịch tuần 14 tổ Hóa học năm học 2017 – 2018
Lịch tuần 14 tổ Sinh – Địa năm học 2017 – 2018
09:03 04/12/2017
Lịch tuần 14 tổ Sinh – Địa năm học 2017 – 2018
Lịch tuần 13 tổ KTCN năm học 2017 – 2018
12:48 28/11/2017
Lịch tuần 13 tổ KTCN năm học 2017 – 2018
Lịch tuần 13 tổ Xây dựng năm học 2017 – 2018
12:47 28/11/2017
Lịch tuần 13 tổ Xây dựng năm học 2017 – 2018
Lịch tuần 13 tổ Hóa học năm học 2017 – 2018
12:46 28/11/2017
Lịch tuần 13 tổ Hóa học năm học 2017 – 2018
Lịch tuần 13 tổ Sinh - Địa năm học 2017 – 2018
12:45 28/11/2017
Lịch tuần 13 tổ Sinh - Địa năm học 2017 – 2018
© 2015 Bản quyền của Trường Đại học Vinh
Địa chỉ: 182 Lê Duẩn - Thành Phố Vinh - tỉnh Nghệ An
Điện thoại: (038)559009 Fax: (038)3855269 Email: cpe.vinhuni@gmail.com
Chịu trách nhiệm nội dung: TS. Hoàng Vĩnh Phú - Giám đốc phụ trách đơn vị
Ghi rõ nguồn "Cổng TT Đại học Vinh" khi sử dụng lại nội dung trên cổng thông tin.