1
Bạn cần hỗ trợ?
Thứ năm, ngày 27 tháng 6 năm 2019
00:00 27/02/2012

TRUNG TÂM THỰC HÀNH – THÍ NGHIỆM ĐẠI HỌC VINH

 TRUNG TÂM THỰC HÀNH – THÍ NGHIỆM ĐẠI HỌC VINH Tên tiếng Anh: Vinh University Centre for Practice and Experiment (VinhUni. CPE) Điện thoại: 0383.55.9009 Email: cpe@vinhuni.edu.vn; vinhuni.cpe@gmail.com Website: http://www.vinhuni.edu.vn

Chức năng nhiệm vụ:

Tham mưu giúp Hiệu trưởng về công tác tổ chức và triển khai các hoạt động thực hành, thí nghiệm của nhà trường; quản lý máy móc thiết bị, công cụ dụng cụ, vật tư hóa chất, tài liệu mẫu vật tại các phòng thí nghiệm, xưởng thực hành. Trung tâm có nhiệm vụ cùng các khoa đào tạo đề xuất và phối hợp với các đơn vị chức năng lập kế hoạch sửa chữa, sắp xếp, bố trí thiết bị máy móc, mua sắm công cụ dụng cụ, vật tư hóa chất và phân công nhân lực chuẩn bị, phục vụ THTN; Tổ chức và triển khai các hoạt động dịch vụ đào tạo, phân tích kiểm nghiệm, nghiên cứu khoa học, sản xuất thử nghiệm và chuyển giao công nghệ.

Cơ cấu tổ chức:

1. Chi bộ.

          # Chi ủy:

Bí thư: Mai Văn Lưu

Phó Bí thư: Nguyễn Thế Tân

Ủy viên BCH: Nguyễn Thị Thủy

# Các tổ đảng:

          Tổ 1: gồm các đảng viên thuộc tổ Hành chính, tổ TH Hóa học

          Tổ 2: gồm các đảng viên thuộc các tổ TH Sinh-Địa, NLN

          Tổ 3: gồm các đảng viên thuộc tổ TH Vật lý-Điện tử, Tin học, XD

2. Công đoàn bộ phận:

          # Ban chấp hành:

                   Chủ tịch CĐBP: Trần Xuân Quang         

                   Phó chủ tịch:       Lê Viết Đồng

                   Nữ công-đời sống: Nguyễn Thị Bình

          # Các tổ công đoàn:

                   1. Tổ công đoàn Hành chính -

                   2. Tổ công đoàn Hóa học – Chu Thị Thanh Lâm (ĐT:

                   3. Tổ công đoàn Nông Lâm Ngư – Nguyễn Thị Bình (ĐT:

                    4. Tổ công đoàn Sinh-Địa – Nguyễn Thanh Lam (ĐT:

                   5. Tổ công đoàn Tin học – Nguyễn Thị Nhã (ĐT:

                   6. Tổ công đoàn Vật lý-Điện tử - Lê Thị Dung (ĐT:

                   7. Tổ công đoàn Xây dựng – Lê Viết Đồng (ĐT:

3. Đoàn thanh niên

          # BCHCĐ: - Bí thư: Nguyễn Văn Hải

-         Phó bí thư: Thái Thanh Tịnh

-         UVBCH: Phan Thị Ngọc Bé

4. Các tổ trực thuộc:

Tổ Hành chính: 4

1          Mai Văn Lưu                   TS, P.Giám đốc phụ trách đơn vị

2          Chu Thị Ngọc Diệp           ThS, CV đào tạo

3          Đoàn Thị Minh Khai          KS, CV văn phòng

4          Văn Thị Tâm                      CĐ, Quản lý kho vật tư, dụng cụ TDTT

Tổ thực hành Công nghệ thông tin: 7

1         Nguyễn Thị Nhã                ThS, KTV, Tổ trưởng

2          Nguyễn Doãn Chung         ThS, KTV Tin học

3          Nguyễn Hoài Phương        ThS, KTV Tin học

4          Dương Trung Nguyện       CN, KTV Tin học

5          Hà Minh Hải                      CN, KTV Tin học

6          Nguyễn Thị Nguyệt           CN, KTV Tin học

Tổ thực hành Hóa học: 9

1         Lê Thị Thu Hiệp                   ThS, KTV, Tổ trưởng

2          Trịnh Thị Thanh Hà           CN, KTV Hóa học

3          Ngô Thị Thuỷ Hà               ThS, KTV Hóa học

4          Lê Thị Hoa                         ThS, KTV Hóa học

5          Nguyễn Thị Hoà                CN, KTV Hóa học

6          Chu Thị Thanh Lâm           ThS, KTV Hóa học

7          Nguyễn Thị Tâm                CN, KTV Hóa học

8          Nguyễn Thị Vui                 ThS, KTV Hóa học

9          Hồ Thị Hải Yên                 ThS,GVTH Hóa học

Tổ thực hành Nông Lâm Ngư: 5

1         Nguyễn Thị Kim Chung       ThS, KTV, Tổ trưởng

2          Phan Thị Ngọc Bé             ThS, KTV NLN

3          Nguyễn Thị Bình               ThS, KTV NLN

4          Phan Thị Giang                  ThS, KTV NLN

5          Hà Thị Thanh Hải              ThS, KTV NLN

Tổ thực hành Sinh- Địa: 10

1          Nguyễn Thị Thuỷ            ThS, GVTH Tổ trưởng

2          Phùng Văn Hào                 CN, KTV Sinh học

3          Lê Thị Hồng Lam              ThS, GVTH Sinh học

4          Nguyễn Thanh Lam           ThS, GVTH Sinh học

5          Lê Thị Thu                         ThS, GVTH Sinh học

6          Hồ Anh Tuấn                     ThS, GVTH Sinh học

7          Hồ Đình Quang                 ThS, GVTH Sinh học

8          Vũ Văn Lương                  ThS, GVTH Địa lý

9          Trần Xuân Quang              CN, GVTH Địa lý

10        Trần Đình Du                     ThS, GVTH Địa lý

Tổ thực hành Vật lý – Điện tử: 9

1          Từ Thị Loan                     ThS, KTV, Tổ trưởng

2          Lê Thị Dung                      CN, GVTH Vật lý

3          Nguyễn Lê Thăng              ThS, GVTH Vật lý

4          Nguyễn Thị Thu Hiền        ThS, KTV Vật lý

5          Lương Thị Yến Nga          ThS, KTV Vật lý

6          Nguyễn Thế Tân                ThS, PGĐ TT

7          Nguyễn Văn Hải                KS, KTV Điện tử

8          Nghiêm Thăng Hùng         KS, KTV Điện tử

9          Ngô Sĩ Khánh                    CĐ, KTV Điện tử

Tổ thực hành Xây dựng: 4

1         Lê Viết Đồng             ThS, KTV, Tổ trưởng 

2          Trương Văn Bé                  KS, KTV Xây dựng

3          Cao Xuân Thiệu                 KS, KTV Xây dựng

4          Thái Thanh Tịnh          ThS, KTV Xây dựng

Tin tức liên quan

Mới cập nhật

© 2015 Bản quyền của Trường Đại học Vinh
Địa chỉ: 182 Lê Duẩn - Thành Phố Vinh - tỉnh Nghệ An
Điện thoại: (038)559009 Fax: (038)3855269 Email: cpe.vinhuni@gmail.com
Chịu trách nhiệm nội dung: TS. Hoàng Vĩnh Phú - Giám đốc phụ trách đơn vị
Ghi rõ nguồn "Cổng TT Đại học Vinh" khi sử dụng lại nội dung trên cổng thông tin.